წარმოების შესახებ

კასპის საკონსერვო კომბინატი შპს “თიემთი” ჩამოყალიბდა 2006 წელს, კასპის საკონსერვო კომბინატის ბაზაზე, რომელიც ფუნქციონირებდა 1960 წლიდან.
კომპანია აწარმოებს ნატურალურ, ეკოლოგიურად სუფთა და უსაფრთხო   პროდუქციის ნაირსახეობებს.
შპს “თიემთი” საკონსერვო კომბინატის მიზანია: ეკოლოგიურად სუფთა, ნატურალური და მაღალტექნოლოგიურ პირობებში დამზადებული ფართო ასორტიმენტის პროდუქციით მომხმარებლის მომარაგება, კონკურენტუნარიან საბაზრო პირობებში.  
კომპანიის გამოცდილება და მიღწევები  შპს “თიემთი” საკონსერვო კომბინატს აქვს მრავალწლიანი ცოდნა და გამოცდილება  აღნიშნული მიზნების მიღწევისათვის. ამის დასტურია ჩვენს მომხმარებლებთან ურთიერთობა და ჩვენი პროდუქციის ექსპორტი ევროპისა და ამერიკის ქვეყნებში.კომპანიაში დასაქმებული მუშაკთა რაოდენობა შეადგენს 60 კაცს.